Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông của CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BẮC KINH BẮC KINH đã được tổ chức thành công vào năm 2020

Ngày 16/10, đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 và đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 của CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BẮC KINH đã được diễn ra thành công tốt đẹp tại phòng họp của công ty. Li Chundong, phó tổng giám đốc công ty cổ phần, các giám đốc, giám sát viên và đại diện cổ đông lần lượt tham dự cuộc họp. Cuộc họp do Lý Cương, Bí thư thành ủy, chủ tịch kiêm tổng giám đốc chủ trì.

news pic1

Năm 2020, hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua nghị quyết của đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 của công ty, đồng chí Lý Cương đã có bài phát biểu đặc biệt về việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong 3 quý đầu năm 2020 và lập kế hoạch cho quý 4 để đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ. trong suốt cả năm và tạo nền tảng tốt để phát triển vào năm 2021.

news pic3

Ông Li Chundong khẳng định đầy đủ các chỉ số kinh doanh của GITANE, quản lý doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro, xây dựng nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2019. Tập trung hoàn thành công việc của công ty GITANE trong ba quý đầu năm 2020, đồng chí Li Chundong chỉ ra rằng trước tình hình dịch bệnh Năm nay, với sự nỗ lực chung của tập thể lãnh đạo GITANE, toàn thể cổ đông và toàn thể CBCNV, kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại đã đạt được thành tựu như hiện nay và không dễ gì có được. Về phương diện quản lý doanh nghiệp, đã thực hiện rất nhiều công việc, tích cực trao đổi với các cơ quan ban ngành của chính phủ, và trở thành doanh nghiệp được khuyến khích phát triển tại quận Xương Bình; thực hiện đào tạo có hệ thống cho tất cả nhân viên; tích cực giải quyết những vấn đề còn sót lại của lịch sử; xây dựng các địa điểm sinh hoạt mới nhằm làm phong phú thêm đời sống văn hóa lúc rảnh rỗi của người lao động, nâng cao hơn nữa tinh thần thân thuộc của người lao động và ý thức sứ mệnh vì sự phát triển chất lượng cao của doanh nghiệp.

news pic4

Thời gian đăng: 28-12-2020