Dây hợp kim Invar độ bền cao

  • High-strength Invar alloy wire

    Dây hợp kim Invar độ bền cao

    Hợp kim Invar 36, còn được gọi là hợp kim invar, được sử dụng trong môi trường yêu cầu hệ số giãn nở rất thấp. Điểm Curie của hợp kim là khoảng 230 ℃, dưới đó hợp kim là sắt từ và hệ số giãn nở rất thấp. Khi nhiệt độ cao hơn nhiệt độ này, hợp kim không có từ tính và hệ số giãn nở tăng. Hợp kim chủ yếu được sử dụng để sản xuất các bộ phận có kích thước không đổi gần đúng trong phạm vi nhiệt độ thay đổi, và được sử dụng rộng rãi trong radio, dụng cụ chính xác, dụng cụ và các ngành công nghiệp khác.