Dây thép không gỉ hiệu suất đặc biệt

  • Special performance stainless steel wire

    Dây thép không gỉ hiệu suất đặc biệt

    Công ty chúng tôi có lịch sử hơn 60 năm trong sản xuất thép không gỉ. Bằng cách lựa chọn nguyên liệu chất lượng cao và áp dụng quy trình nấu chảy của lò nung điện ba pha + lò nấu lại một pha, lò chân không 、 lò cảm ứng tần số trung bình và lò điện hồ quang + lò vod, các sản phẩm có độ sạch tuyệt vời và đồng nhất 、 ổn định về thành phần . Một loạt các dây thanh và ca bin dải được cung cấp.